ఫ్యాక్టరీ టూర్

పరీక్ష

01అరెస్టర్ పరీక్ష పరికరాలు

01బెడ్ రూమ్ టెన్షన్ మెషిన్

01అరెస్టర్ పరీక్ష పరికరాలు2

01
వృద్ధాప్య పరికరాలు

01
కాఠిన్యం టెస్టర్

01
నిలువు తన్యత యంత్రం

01
అరెస్టర్ పరీక్ష పరికరాలు

01
యూనివర్సల్ తన్యత యంత్రం

01
వైర్ బర్నింగ్ పరికరం

వివరాలు

01

01

01

01

01

01

01

01

01

మొత్తం

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01